UMÝVANIE OKIEN

( umývanie sklenných plôch, rámov, parapiet, kľučiek z oboch strán )
silné znečistenie + 20% - 50% z celkovej ceny

jednokrídlové okno ( 150x115cm )

5,00 €

dvojkrídlové okno ( 150x180cm )

7,00 €

balkónové dvere ( 80x240cm )

9,00 €

vetracie okno

3,00 €

väčšie plochy a nadrozmerné okná

dohodou

atypické tvary a velkosti okien

dohodou

čistenie ŽALÚZIÍ

2,00 €/ks

Prenájom plošiny / lešenia

dohodou

Výklady od

1 strana, cena je od 0,50 - 1,80€/m2 podľa znečistenia

0,50 €/m2

Umývanie okien vo výške