Dezinfekcia Aerosolom

ČO JE TO AEROSOL / SPREJ?

• Všeobecne: Zmes pevných alebo kvapalných častíc, vo forme suspenzie v plynnom prostredí. Dym je príkladom pevného aerosólu, hmla je príkladom kvapalného aerosólu.

• Používateľ pod týmto pojmom vníma druh dávkovacieho systému, ktorý tvorí aerosól kvapalných alebo pevných častíc.

• Definícia podľa nariadenia vlády 194/2001 Zb .: " Aerosólový rozprašovač je nádobka určená pre jedno použitie vyrobená z kovu, skla alebo plastu, ktorá obsahuje stlačený, skvapalnený alebo rozpustený plyn pod tlakom, samotný alebo v zmesi s kvapalinou, pastou alebo práškom, s uzáverom, ktorý umožňuje vypúšťanie obsahu ako zmes tuhých alebo kvapalných častíc v plyne, vo forme peny, pasty, prášku alebo v kvapalnom stave ".


AKO AEROSOL FUNGUJE?

• Aerosólový výrobok tvorí obal a náplň. Obal sa skladá zo štyroch komponentov (nádobka, ventil, aplikátor, viečko), náplň tvorí účinná látka (väčšinou zmes chemických látok) a hnací plyn (skvapalnený alebo stlačený).

• Nádobka môže byť vyrábaná z rôznych materiálov (kov, sklo plast), ale najpoužívanejšie sú nádobky oceľové označované FE (40) alebo hliníkové ALU (41). V závislosti na charaktere náplne a konečnom použití aerosólového výrobku je možné vyberať zo širokého sortimentu veľkostí, objemu i tvaru nádobiek.

• Aerosólový ventil funguje veľmi často ako neviditeľná časť aerosólového výrobku, ale jeho úloha je nezastupiteľná; udržuje náplň v nádobke pod tlakom a tým i vzduchotesnú, čistú a reguluje množstvo náplne, ktorá sa uvoľní pri aplikácii.

• Aplikátor / rozprašovač ovplyvňuje pri aplikácii veľkosť kvapalných alebo pevných častíc vo vzduchu tj. Jemnosť rozprašovania, tvar aj uhol dopadu na ošetrovaný predmet. Druh náplne a konečné použitie aerosólového výrobku je rozhodujúcim faktorom pre výber aplikátora.

• Viečko funguje ako ochrana proti nechcenému použitie. Pôsobí tiež ako dekoratívny zložka a zjednocuje vzhľad výrobku. U niektorých výrobkov slúži viečka zároveň ako rozprašovače tzv. Spraycapy.

• Hnací plyn vyvíja tlak na zmes chemických látok v aerosólovej nádobke. Stlačením aplikátora / rozprašovače dôjde k otvoreniu aerosólového ventilu, tlakom hnacieho plynu je zmes chemických látok a plynu aplikovaná cez ventil a aplikátor do priestoru, kde sa hnací plyn rýchlo vyparujú a umožňuje tak veľmi jemné rozptýlenie náplne.


KDE ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ?

Európska aerosólová federácia (FEA - Fédération Europénne des Aŕosols) bola založená v roku 1959. V súčasnosti združuje 18 národných asociácií, ktoré zastupujú viac ako 500 malých a stredne veľkých spoločností s nadnárodnými aktivitami v rámci aerosólového priemysle. FEA je veľmi úzko spolupracuje aj s ostatnými aerosólovými asociáciami vo svete.