DERATIZÁCIA 

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Rozdelenie deratizácie


Ochranná deratizácia - je preventívna deratizácia

  • Ohnisková deratizácia - sa vykonáva v ohnisku nákazy infekčných chorôb ľudí a zvierat
  • Barierová deratizácia - sa vykonáva na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje prenikaniu myší a potkanov do vnútra budov
  • Priebežná deratizácia - sa vykonáva trvalo vo vybraných objektoch

Rozdelenie podľa prostriedkov

  • mechanická (používa pascu na myši a podobné technické prostriedky)
  • chemická (používa jedy nazývané rodenticídy)
  • ďalšie metódy (rozšírenie chorôb medzi populáciu hlodavcov, prípadne využitie ich prirodzených nepriateľov, napr. mačiek).