Cenník - Čistenie a dezinfekcia ozónom

Dezinfekcia vecí a miestností OZÓNOM 

19 € / miestnosť 

Dezinfekcia miestnosti nad 15m2

0,39 € / 1m³

Dezinfekcia vozidiel interiéru

* doba trvania 10-15min

25,00 €

Dezinfekcia vozidiel interiéru + klimatizácie

* doba trvania 15-25min

35,00 €

  • doba trvania dezinfekcie miestnosti napr. 100m2 je ± 60min alebo podľa potreby
  • doba trvania dezinfekcie os.vozidla vrátane klimatizácie je ± 15-45 min alebo podľa potreby