Cenník - Čistenie a dezinfekcia ozónom

Dezinfekcia miestností do 15m²

20,00 €

Dezinfekcia miestností nad 15 m²

0,39 € / 1m³

Dezinfekcia vozidiel interiéru

* doba trvania 10-15min

25,00 €

Dezinfekcia vozidiel interiéru + klimatizácie

* doba trvania 15-25min

35,00 €

  • doba trvania dezinfekcie miestnosti napr. 100m2 je ± 60min alebo podľa potreby
  • doba trvania dezinfekcie os.vozidla vrátane klimatizácie je ± 15-45 min alebo podľa potreby

Cenník - Dezinfekcia a deratizácia ozónom

Likvidácia a regulácia menších živočíchov, myší a pod...

Dezinfekcia miestností do 15m² 

40,00 €

Dezinfekcia miestností nad 15m² 

0,90 € / 1m³

  • doba trvania dezinfekcie miestnosti napr. 100m2 je ± 120min alebo podľa potreby (pri generovaní ozónu 40g na 2 hodiny)

Cenník - Čistenie a dezinfekcia aerosolom

Pohlcuje pachy a čiastočne vyhubí menšie organizmy

Dezinfekcia vozidla + klimatizácie

25,00 €

Dezinfekcia miestností

15,00 € / ks

  • dĺžka účinku ± 30dní