PRED A PO ČISTENÍ, VOSKOVANÍ

( 1 659 m2, čas prác 3 dni, 3 vrstvy antist. vosku )

VÝSLEDOK ČISTENIA

( 1 659 m2, čas prác 3 dni, 3 vrstvy antist. vosku )