Ozónovanie

Výnimočné vlastnosti ozónu je možné využiť k dezinfekcii a dezodorácii uzavretých priestorov a ich zariadení.

Princíp ozonizácie vzduchu

Ozonizovaný vzduch je vháňaný z generátora priamo, prípadne pomocou vzduchotechniky/ventilátorov do priestoru, kde likviduje vírusy, baktérie, plesne a neutralizuje pachy.

Aplikovať je možné vyššiu koncentráciu ozónu bez prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín, alebo je možné použiť nízku koncentráciu ozónu pri bežnej prevádzke. Spustenie generátora zabezpečuje okamžitú ozonizáciu priestorov a vďaka reakčnej dobe i okamžitú účinnosť.

Dezinfekcia

Ozón predstavuje veľmi efektívnu alternatívu dezinfekcie chlórovými prípravkami alebo UV žiarením. Likviduje i tie patogény, ktoré sú voči pôsobeniu chlórových prípravkov odolné.

Príklady patogénov:

BAKTÉRIE
Achromobacter butyri NCI-9404
Aeromonas harveyi NC-2
Aeromonas salmonicida NC-1102
Bacillus anthracis
Bacillus cereus
B. coagulans
Bacillus globigii
Bacillus licheniformis
Bacillus megatherium sp.
Bacillus paratyphosus
B. prodigiosus
Bacillus subtilis
B. stearothermophilus
Clostridium botulinum
C. sporogenes
Clostridium tetoni
Cryptosporidium
Coliphage
Corynebacterium diphthriae
Eberthella typhosa
Endamoeba histolica
Escherichia coli
Flavorbacterium SP A-3
Leptospira canicola
Listeria
Micrococcus candidus
Micrococcus caseolyticus KM-15
Micrococcus spharaeroides
Mycobacterium leprae
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria catarrhalis
Phytomonas tumefaciens
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas
fluorscens (bioflims)
Pseudomonas putida
Salmonella choleraesuis
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella typhosa
Salmonella paratyphi
Sarcina lutea
Seratia marcescens
Shigella dysenteriae
Shigella flexnaria
Shigella paradysenteriae
Spirllum rubrum
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Streptococcus 'C'
Streptococcus faecalis
Streptococcus hemolyticus
Streptococcus lactis
Streptococcus salivarius
Streptococcus viridans
Torula rubra
Vibrio alginolyticus & angwillarum
Vibrio clolarae
Vibrio comma
Virrio ichthyodermis NC-407
V. parahaemolyticus VÍRUSY
Adenovirus (type 7a)
Bacteriophage (E.coli)
Coxackie A9, B3, & B5
Cryptosporidium
Echovirus 1, 5, 12, &29
Encephalomyocarditis
Hepatitis A
HIV
GD V11 Virus
Onfectious hepatitis
Influenza
Legionella pneumophila
Polio virus (Poliomyelitus) 1, 2 & 3
Rotavirus
Tobacco mosaic
Vesicular StomatitisHUBY, PLESNE A ICH SPÓRY
Aspergillus candidus
Aspergillus flavus (yellowish-green)
Aspergillus glaucus (bluish-green)
Aspergillus niger (black)
Aspergillus terreus, saitoi & oryzac
Botrytis allii
Colletotrichum lagenarium
Fusarium oxysporum
Grotrichum
Mucor recomosus A & B (white-gray)
Mucor piriformis
Oospora lactis (white)
Penicillium cyclopium
P. chrysogenum & citrinum
Penicillium digitatum (olive)
Penicillium glaucum
Penicillium expansum (olive)
Penicillium egyptiacum
Penicillium roqueforti (green)
Rhizopus nigricans (black)
Rhizopus stoloniferKVASINKY
Candida albicans
Saccharomyces bayanus
Saccharomyces boulardii
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces ellipsoideusPRVOKY (PROTOZOA)
Paramecium
Nematoda
Všechny patogenní i nepatogenní formy prvoků.
RIASY
Chlorella vulgaris
Thamnidium
Trichoderma viride
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae