Pomáhajme si 

( SPONZORSKÉ A SOCIÁLNE SLUŽBY )

V nepriaznivej dobe ako je táto, v ktorej žijeme, sa naša firma rozhodla formou ,,DARU,, (poskytnutia našich služieb bezplatne*) pomôcť takýmto organizáciam.Neziskové organizácie = organizácie ktoré bezziskovo poskytujú iným ľudom alebo zvieratám pomoc akéhokoľvek charakteru a bezplatne. Napríklad detské domovy, útulky pre ľudí bez domova, karanténne stanice, či iné zariadenia nesené v tomto duchu...