PRACOVNÉ ODEVY

Čistíme všetky druhy pracovných odevov od tričiek, trigovíc, nohavíc, montérky, zástere,košele...Pracovné odevy čistíme pri vyššej teplote vody a najkvalitnejšími prípravkami. Odevy pred praním detašujeme chemikáliami na to určenými.