UPRATOVANIE PRIEMYSELNÝCH PRIESTOROV PONÚKAME
* PRIEBEŽNÉ     * POSTAVEBNÉ    * DETAILNÉ    * PRAVIDEĽNÉ

  PRIEBEŽNÉ UPRATOVANIE POČAS CELEJ VÝSTAVBY

  Zabezpečíme služby v oblasti upratovania od začatia vašej stavby až po jej odovzdanie podľa          vašich požiadaviek na báze pravidelného upratovania a zabezpečenia čistoty na stavbe..

- prvotné vyčistenie bunkoviska pred nasťahovaním nábytku
- čistenie bunkoviska podľa dohodnutých intervalov počas celej výstavby
- priebežné čistenie stanoviska po určených ukončených krokov výstavby ( po ukončení podlahy, po        ukončení SDK priečkach, po ukončení povrchových úprav, iné podľa požiadaviek )
- udržiavanie stanoviska počas celej doby výstavby v podmienkach vhodných pre BOZP, PO


  POSTAVEBNÉ UPRATOVANIE PRED ODOVZDANÍM STAVBY

  Vašu stavbu premietneme do stavu spokojnosti ku odovzdaniu zákazky pred skolaudovaním s          cieľom dosiahnuť čo najvyšší pocit spokojnosti pre vášho objednávateľa.

- odprašnenie stavby
- strojové i ručné umývanie podlahy vo všetkých častiach stavby
- upratovanie administratívnej časti
- umývanie okien, presklenných plôch, dverí
- umývanie stien/opláštenia v exteriéry, interiéry
- umývanie konštrukcií, potrubí
- očistenie svietidiel 


  DETAILNÉ UPRATOVANIE PRIAMO PRED VYUŽÍVANÍM PRIESTOROV

  Tesne pred nasťahovaním, umiestnením prvých strojov, či vybavenia zabezpečíme kompletné            detailne    upratanie všetkých požadovaných priestorov.

- kompletné umývanie, vysávanie, tepovanie, čistenie podláh
- detailné čistenie všetkých presklenných plôch, okien
- zotretie prachu zo svietidiel, poličiek, nábytku, parapet, zariadení
- umývanie, dezinfekcia sociálnych zariadení
- čistenie jedálenskej časti, kuchyne, strojového vybavenia, nábytku
- čistenie schodísk, chodieb, tech.miestností, strojovne
- iné podľa požiadaviek


  PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE PRIESTOROV

  Zabezpečíme Vám kompletný pravidelný servis pre vaše priestory, prevádzku na báze                        pravidelných upratovacich cyklov, vypracovanie čistiacich a chemických smerníc na výkon                poskytovania našich  prác vo vopred dohodnutých intervaloch či dodávkach spotrebného                  hygienického materiálu, či strojového zabezpečenia.

- kompletný rozsah prác a ich frekvencia bude vypracovaná po osobnom dohovore a požiadavkách ku    maximálnej spokojnosti objednávateľa.
- kompletný zoznam dodávaného hygienického spotrebného materiálu a strojového vybavenia bude        upresnený po osobnom dohovore a požiadavkách ku maximálnej spokojnosti objednávateľa.