O upratovaní

Čo je upratovanie (upratovacie služby)?

Upratovanie ako činnosť nie je presne definované, ale cieľom upratovania je odstraňovanie nečistôt a zabezpečenie príjemného a čistého prostredia vo vnútri a v okolí budovy. Nečistota negatívne ovplyvňuje vzhľad povrchov a zároveň znižuje hygienickú úroveň.
V súčasnosti patrí upratovanie (upratovacie služby) medzi najrozšírenejšie služby zabezpečované facility managementom formou outsourcingu (OUTside a reSOURCe usING, znamená využívanie externých zdrojov). Prečo? Zohľadnením faktu, že organizácia sa chce venovať svojmu hlavnému predmetu podnikania, ostatné činnosti, ako upratovacie služby, prenecháva na špecializované upratovacie spoločnosti. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že upratovacie spoločnosti majú k upratovaniu profesionálny a odborný prístup, využívajú vyškolený personál a používajú kvalitné pracovné pomôcky a náradie. Na našom trhu sa nachádza množstvo profesionálnych spoločností, ktoré okrem iného poskytujú upratovacie služby. Sú však aj spoločnosti, ktoré sa špecializujú výhradne na upratovanie. 

Upratovací servis na mieru

Tak ako všetky poskytované služby facility managementu, aj upratovanie má veľký význam, či už na strane profesionálnej upratovacej spoločnosti, alebo klienta. Cieľom je kvalitne a zodpovedne zabezpečiť príjemné a čisté prostredie. 
Profesionálna upratovacia spoločnosť by si mala na splnenie tohto cieľa ako prvý nastaviť štandard pre klienta. Na základe požiadaviek klienta predloží návrh upratovacieho servisu a prispôsobí svoje služby tak, aby sa docielila jeho spokojnosť. Po prekonzultovaní a doplnení návrhu upratovacia spoločnosť vypracováva a predkladá klientovi komplexný upratovací servis navrhnutý na mieru. Upratovací servis na mieru musí byť presne vyšpecifikovaný. Čím je návrh upratovacieho servisu podrobnejší, tým lepšie. Zmluvné činnosti sa tak môžu vykonávať na požadovanej úrovni bez toho, aby dochádzalo k nezhodám a nespokojnosti zo strany klienta.