VERTIKUTÁCIA  A PREVZDUŠNENIE TRÁVNIKA

Zdroj: Youtube.com

Je dôležité, aby na zelenej ploche nerástol mach ani burina a rastiny tak mohli dostávať dostatok kyslíka. Navyše je nutné odstrániť staré trávy, aby mohli dorásť nové. A presne to dosiahnete pomocou vertikutácie a prevzdušnenia vášho trávnika. 

Čo je to vertikutácia

Pod vertikutáciou (vertikálnym sekaním) rozumieme narezanie trávnej mačiny na trávnikovej ploche za účelom odstránenia starého reziva, buriny a machu a vytvorenie priestoru pre nové, zdravé a silné trávové steblá. Po vykonaní vertikutácie sa tiež zlepší prívod vody a prísun hnojiva.

Nasledujúca grafika znázorňuje jednotlivé pracovné kroky:

Ako na správnu vertikutáciu vášho trávnika

 1. Posekajte váš trávnik na výšku cca 2-4 centimetra.
 2. Vertikutáciu vykonávajte, prosím, iba na suchom trávniku!
 3. Kolieska alebo nože vertikutátora by mali byť nastavené tak, aby sa trávna mačina narezala do hĺbky približne troch milimetrov.
 4. Rovnomerne rýchlym tempom jazdite prístrojom po ploche. Nikdy s prístrojom neostaňte stáť, inak by sa mohol vypnúť.
 5. Ak bude váš trávnik v upravenom stave, potom vám postačí vykonať vertikutáciu iba v jednom smere. Pri ďalšej vertikutácii pracujte potom kolmo k predchádzajúcemu smeru. Ak bola trávniková plocha niekoľko rokov zanedbávaná, vykonajte vertikutáciu raz v pozdĺžnom a potom ešte raz v priečnom smere.
 6. Môže sa stať, že po vykonaní vertikutácie zostanú na ploche nepokryté miesta. Tie potom osejte.
 7. Pri teplom, suchom počasí sa odporúča trávnik po vykonaní vertikulácie dobre zavlažiť. Po dokončení celej procedúry trávniku doprajte niekoľko týždňov pauzu, aby sa mohol zregenerovať.
 8. Materiál, ktorý sa na ploche počas vertikutácie vytvoril, z trávnikovej plochy v každom prípade odstráňte a zkompostujte.
 9. Po vykonaní vertikutácie je nutné zaistiť výdatný prísun živín.
 10. Vertikutácia trávnika by sa mala uskutočniť prednostne raz na jar a potom ešte raz na jeseň.

Ako na prevzdušnenie trávnika

Po vykonaní vertikutácie je ďalším krokom v dôslednej starostlivosti o váš trávnik jeho prevzdušnenie. Zeleni sa darí lepšie, ak dostáva prísun čerstvého vzduchu. Odborníci nazývajú tento proces aerifikácia.

Trávnik možno aerifikovat pomocou špeciálnych prevzdušňovacích vidiel alebo pomocou motorizovaného trávnikového prevzdušňovača. S oboma dvoma prístrojmi sa do pôdy vytlačia trúbkovitými valcami diery. Potom sa takto vyhĺbená zemina celá odstráni.

 • Pri malých plochách k prevzdušneniu trávnika väčšinou postačia prevzdušňovacie vidly.
 • Pre väčšie plochy je vhodný, samozrejme, skôr motorizovaný prístroj.

Prevzdušňovanie trávnika možno vykonať v podstate veľmi jednoducho. Pri prevzdušnení trávnika sa do pôdy vyvŕtajú jazdením záhradným prístrojom po ploche jednotlivé vetracie prieduchy. To je pre väčšinou už úplne ušliapanú trávnikovú plochu takmer božským skutkom - taký peeling. Zaťažovaním sa pôda pod rastlinami neustále silnejšie stláča. A aj keď sa po trávniku nechodí tak často, postupom času sa zhutní jeho podložie a do pôdy sa môže dostávať len veľmi malé množstvo kyslíka.

V dôsledku tohto nedostatku kyslíka a stiesnenosti trpí rast koreňov trávnika. Z toho dôvodu je prevzdušňovanie veľmi dôležitým údržbovým opatrením. Navyše tak ani nemôže do podložia riadne odtekať dažďová voda. Dôsledkom toho sa ako nežiaduci jav objaví nahromadená voda. Machy a riasy to potom majú už veľmi jednoduché a začnú trávnikovým rastlinám uberať čím ďalej, tým viac miesta. A preto, aby to nezašlo tak ďaleko alebo aby ste mohli tento stav ešte zmeniť, mali by ste z času na čas vykonať "prevzdušnenie" a trávniku tak dopomôcť k zdravému rastu.

Odporúčame vykonať vertikutáciu profesionálmi :).
Objednávky: 0911 099 650


Zdroj: topbyvanie.sk