VYPRATÁVANIE

Poskytujeme vypratávanie budov, bytov, domov pred upratovaním.
Likvidujeme starý nábytok, odpady, iné podľa potreby.
Poskytujeme UPRATOVANIE NA KĽÚČ.

* Zabezpečíme vypratanie, demontáž a odvoz odpadu
* V prípade potreby vydezinfikujeme priestor
* Vyupratujeme priestor
* Zabezpečíme rekonštrukciu budovy
* Vykonáme detailné upratanie pred odovzdaním
* V rýchlom čase