ZÁCLONY A ZÁVESY

Snažíme sa vyprať aj tie najväčšie kusy závesov a záclon. Pri praní sa snažíme zvoliť najvhodnjšiu teplotu prania a odstreďovania. po praní tieto kusy ošetrujeme proti krčivosti.