ZAZIMOVANIE ZÁVLAHY

Obsah článku:

  • Vypustenie závlahy nestačí
  • Postup zazimovania závlahového systému
  • Zazimovanie kvapkovej závlahy
  • Čerpadlá, filtre, ventily

Zdroj: youtube.com

Medzi jesenné práce okolo domu či na záhrade patrí aj zazimovanie rastlín, záhradnej techniky či rôznych pomocných technológií. Zazimovať by ste mali aj závlahový systém.

Vypustenie závlahy nestačí

Drvivá väčšina automatických závlahových systémov pracuje tak, že sú neustále naplnené vodou. Tá pri zamrznutí značne zväčšuje svoj objem, čo často vyústi až do roztrhnutia potrubných systémov alebo rôznych armatúr. Obzvlášť háklivé sú na to jemné plastové potrubné rozvody a iné komponenty automatických závlahových systémov. Keďže nie sú uložené hlboko v zemi v tzv. nezamŕzajúcej hĺbke, je nutné ich po sezóne zbaviť vody.

Vypustiť závlahový systém vo väčšine prípadov nestačí, pretože ak máte rovinatý pozemok, potrubie nie je dostatočne vyspádované a voda nevytečie. Preto sa na tieto účely používa stlačený vzduch, najčastejšie generovaný bežným dielenským kompresorom. Týmto spôsobom dokážete odstrániť zbytky vody z celého systému, vrátane elektromagnetických ventilov a postrekovačov.

Postup zazimovania závlahového systému

Kompresor na zazimovanie závlahy by mal byť dostatočne výkonný a mal by dokázať poskytnúť okamžitý objem vzduchu aspoň na 16 m3/hod pri pracovnom tlaku aspoň 6 barov, aby dokázal udržať dostatočný výstupný tlak bez kolísania.

Pozor - na prefúknutie závlahového systému nikdy neprekročte úroveň tlaku 3,5 bar.

Na vyšší tlak nie sú potrubie ani ostatné súčiastky systému dimenzované a mohlo by prísť k ich poškodeniu, či dokonca roztrhnutiu a prípadnému zraneniu. Počas prefukovania stlačeným vzduchom sa preto nezdržujte v dosahu potrubia ani ostrekovačov.

1. uzavrite hlavný ventil a vypustite vodu - Najprv je nutné uzavrieť ventil hlavného prívodu vody pre závlahový systém. Ak je vybavený vypúšťacím ventilom, otvorte ho a vypusťte prebytočnú vodu medzi hlavným venitlom a sekčnými ventilmi.

2. pripojte kompresor - Vhodným miestom pre pripojenie je už zmienený vypúšťací ventil alebo akákoľvek spojka či fitting čo najbližšie za ventilom hlavného prívodu. Kompresor zapbite aby sa natlakoval, no výstupný ventil nechajte zatiaľ uzavretý. Pozor, kompresor nikdy nepripájajte na vypúšťacie ventily, ktoré sú súčasťou elektromagnetických ventilov, spätných klapiek, filtrov či čerpadiel. Mohli by ste poškodiť ich mechanizmus.

3. zbavte sa zbytkového tlaku vody - Ovládacou jednotkou spustite závlahu v ktorejkoľvek zo sekcií a nechajte zbytkový tlak vody v systéme poklesnúť na nulu.

4. otvárajte jednotlivé sekcie - To môžete urobiť buď manuálne (bezpečnejší spôsob) alebo s pomocou programu závlahy. Zároveň nastavte na regulátore kompresora tlak cca. 2,5 - 3,5 bar. Lepšie je začať s nižšou hodnotou a postupne pridávať až na uvedené maximum 3,5 bar, ktoré nikdy neprekračujte. Po otvorení niektorej zo sekcií otvorte aj ventil na kompresore. Na otvorenej sekcii sa vysunú postrekovače, z ktorých bude sprvu striekať voda, postupne sa vymení za vodnú hmlu a nakoniec za vzduch. Ako prvú je najlepšie prefukovať najbližšiu sekciu, tú najvzdialenejšiu si nechajte na koniec. Nikdy nezatvorte všetky sekcie so súčasne otvoreným ventilom od kompresora. Pretlak vzduchu by mohol potrubie roztrhnúť.

5. celý proces opakujte - Postup v bode 4. opakujte, kým nebude vychádzať aj z toho najďalej uloženého postrekovača iba vzduch. Je vhodné zopakovať celý tento proces 2 - 3-krát, aby ste mali istotu, že celý systém zbavíte aj posledných kvapiek vody.

Zazimovanie kvapkovej závlahy

Potrubie kvapkovej závlavy nie je také chúlostivé na zamrznutie vody, keďže ide v podstate o otvorený systém. Neuškodí mu však prefúknutie stlačeným vzduchom, aby ste ho zbavili posledných zbytkov vody.

Čerpadlá, filtre, ventily

Čerpadlo v studni nemusíte na zimu vyberať von, pokiaľ sa nachádza v nezamŕzajúcej hĺbke (tj. asi 1 m pod úrovňou zeme). Dôležité je však vypustiť potrubie vedúce od čerpadla k závlahovému systému. Po tomto úkone nezabudnite čerpadlo odpojiť od prívodu el. energie.

Čo sa týka vodného filtra, je nutné ho pred ukončením sezóny vyčistiť, aby nešistoty na ňom nezaschli. Presvedčte sa tiež, či nehrozí zamrznutie ventilu a potrubia hlavného prívodu. Mal by sa nachádzať v šachte v nezamŕzajúcej hĺbke, prípadne vo vykurovaných priestoroch alebo by mal byť obalený tepelnou izoláciou.

Odporúčame vykonať zazimovanie profesionálmi :).
Objednávky: 0911 099 650


Zdroj: topbyvanie.sk